CÁCH THỨC ĐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ

 • Các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đều có thể đầu tư vào quỹ
 • Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản giao dịch tại Đại lý Phân phối để mua chứng chỉ quỹ lần đầu
 • Giá trị giao dịch đăng ký mua lần đầu tối thiểu: 1 triệu đồng
 • Ngày Giao Dịch: Chứng chỉ Quỹ VNDAF được giao dịch 1 lần/tuần vào ngày thứ Năm hàng tuần [Ngày T]
 • Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh: 10h30 sáng ngày làm việc gần nhất trước Ngày Giao Dịch [Ngày (T-1)]. Như vậy, nhà đầu tư cần đặt lệnh cho Đại lý Phân phối trước 10h30 ngày thứ Tư cho Ngày Giao Dịch của tuần đó

Đối với nhà đầu tư lần đầu tiên mua chứng chỉ quỹ

  1. Nhà đầu tư cá nhân
  Tài liệu cần chuẩn bị: Bạn chỉ cần mang theo CMND


2. Nhà đầu tư tổ chức
Tài liệu cần chuẩn bị:
 • Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh
 • Bản sao công chứng CMND của người được ủy quyền
 • Tài liệu bổ nhiệm người được ủy quyền
 • Bản sao công chứng Nghị quyết của công ty trong việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ
 • Danh sách cá nhân sở hữu trực tiếp từ 5% trở lên vốn điều lệ công ty đầu tư vào quỹ

Hướng dẫn gửi tiền vào tài khoản của Quỹ tại ngân hàng giám sát để mua chứng chỉ quỹ

 • Tên tài khoản: QUY DAU TU CHU DONG VND
 • Số tài khoản: 122.10.00.255.6668
 • Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
 • Chuyển khoản: [Tên nhà đầu tư] _ [Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ] Mua chứng chỉ VNDAF

  1. Số tiền đặt mua
  * Giá dịch vụ phát hành các lần giao dịch sau IPO (áp dụng từ ngày 1/5/2018):
 • 1% khi mua từ 1 triệu đến 10 tỷ đồng.
 • 0.75% khi mua trên 10 tỷ đồng.
 • Số tiền mua tối thiểu = 1.000.000 đồng
 • Khi nhà đầu tư đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ, số lượng chứng chỉ quỹ nhà đầu tư mua được sẽ là: Số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối = [Số tiền đăng ký mua*(1-Giá dịch vụ phát hành)]/(NAV một Đơn vị Quỹ)
 • Số lượng chứng chỉ quỹ có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy. Số chứng chỉ quỹ lẻ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bán lại chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư.
 • 2. Cách thức nộp tiền mua chứng chỉ quỹ
 • Chuyển khoản
 • Nộp tiền tại ngân hàng giám sát hoặc thông qua ngân hàng trung gian.

Đối với Nhà đầu tư mua Chứng chỉ những lần tiếp theo

Bước 1: Điền "Phiếu Lệnh Mua Chứng Chỉ Quỹ Mở" được cung cấp tại các địa điểm phân phối
Bước 2: Chuyển tiền thanh toán số tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát


Khi nhà đầu tư muốn bán Chứng chỉ quỹ

Chỉ cần Điền "Phiếu Lệnh Bán Chứng Chỉ Quỹ Mở" được cung cấp tại các địa điểm phân phối.