Giới thiệu Quỹ VNDAF

Bạn muốn chủ động cho kế hoạch tương lai của mình – chuẩn bị cho con đi du học, kế hoạch sắm xế mới, tậu nhà?
Bạn có tiền nhàn rỗi và nhu cầu đầu tư dài hạn nhưng không có thời gian theo sát diễn biến thị trường?
Bạn muốn có danh mục đầu tư đa dạng có thể kiểm soát, giảm thiểu rủi ro mà vẫn tối đa hóa được lợi nhuận?

Hãy để quỹ mở VNDAF MỞ RA NHỮNG CƠ HỘI – GIÚP BẠN CHỦ ĐỘNG ĐẠT ĐƯỢC CÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA MÌNH!

Giới thiệu chung

VND Active Fund (VNDAF)

  • Tên Quỹ: Quỹ đầu tư Chủ động VND
  • Tên tiếng Anh: VND Active Fund
  • Loại hình : Quỹ mở
  • Thành lập từ 01/2018
  • Ngân hàng Giám sát: BIDV – Chi nhánh Hà Thành


Mục tiêu đầu tư

Quỹ đầu tư chủ động VND (VND Active Fund) hướng đến việc tối đa hóa giá trị danh mục đầu tư thông qua tận dụng những cơ hội tăng giá cổ phiếu trên thị trường, kết hợp yếu tố cơ bản và lựa chọn thời điểm phân bổ tỷ trọng cổ phiếu để xây dựng một danh mục đầu tư cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định giảm thiểu rủi ro và gia tăng giá trị tốt nhất cho nhà đầu tư.


Chiến lược đầu tư

  • Chiến lược đầu tư của quỹ VNDAF được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa yếu tố cơ bản trong lựa chọn cổ phiếu và kỹ thuật trong lựa chọn thời điểm phân bổ tỷ trọng cổ phiếu trong quá trình đầu tư
  • Thay cho việc đầu tư dàn trải vào một danh mục quá đa dạng các mã chứng khoán, quỹ tập trung vào một danh mục bao gồm số lượng vừa phải các cổ phiếu đạt tiêu chí đầu tư về chất lượng và thanh khoản


  • Quỹ hạn chế giải ngân, giảm tỷ trọng trong giai đoạn dự báo thị trường chung giảm điểm hoặc dùng các công cụ phái sinh hỗ trợ, và sẽ tích cực phân bổ trở lại khi kỳ vọng thị trường phục hồi
  • Yếu tố chủ đạo giúp quỹ có kỳ vọng lợi nhuận tốt hơn thị trường sẽ là việc lựa chọn được cổ phiếu của công ty có tiềm năng tăng trưởng hoạt động kinh doanh tốt, định giá hấp dẫn kết hợp với việc phản ứng linh hoạt trong giai đoạn thị trường biến động mạnh

Lợi thế của quỹ VNDAF

Quản lý đầu tư bởi đội ngũ chuyên nghiệp: Đội ngũ quản lý là những người có kinh nghiệm đầu tư trên thị trường nhiều năm, hiểu rõ và nắm bắt được các cơ hội khi thị trường biến động.
Các tài sản đầu tư của quỹ mở là những tài sản được giao dịch thường xuyên trên thị trường. Các thông tin về quỹ như phí, các hoạt động đầu tư, NAV đều được công bố rõ ràng và thường xuyên trên trang web của công ty quản lý quỹ.
Vốn đầu tư phù hợp với nhiều nhà đầu tư: Chỉ với một khoản tiền nhỏ (mức đầu tư tối thiểu 1 triệu đồng), nhà đầu tư sẽ được nắm giữ một phần tài sản của quỹ đầu tư vào những cổ phần có giá trị lớn, đa dạng hơn nhiều so với tự đầu tư.
Đảm bảo tính thanh khoản cao: Trong trường hợp cần thiết nhà đầu tư có thể rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đầu tư vào quỹ, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm mua lại CCQ với giá giao dịch bằng giá trị NAV trên một CCQ