IPAAM cung cấp cho nhà đầu tư dịch vụ quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản của khách hàng:

Quản lý danh mục đầu tư toàn phần

  • Sản phẩm được thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu và tình trạng tài chính của từng nhà đầu tư. Nhà đầu tư ủy thác toàn bộ cho Công ty quản lý quỹ quản lý danh mục đầu tư của mình.
  • Khách hàng được trực tiếp tư vấn bởi người quản lý danh mục là các chuyên gia giàu kinh nghiệm của IPAAM. Nhà đầu tư đưa ra các tiêu chí đầu tư để IPAAM dựa trên đó xây dựng danh mục đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư, đồng thời vẫn kiểm soát rủi ro theo mức độ chịu rủi ro của nhà đầu tư.
  • Tài sản của nhà đầu tư sẽ được quản lý chủ động, bám sát các cơ hội trên thị trường.

Quản lý danh mục đầu tư chỉ định

  • Đối với quản lý danh mục đầu tư chỉ định, nhà đầu tư là người quyết định về danh mục đầu tư.  Tài sản của Nhà đầu tư được quản lý bởi tổ chức đầu tư chuyên nghiệp với mức phí quản lý cạnh tranh.
  • Trạng thái tài sản được theo dõi, báo cáo thường xuyên định kỳ hoặc bất thường giúp nhà đầu tư có các quyết định kịp thời.
  • Nhà đầu tư được tư vấn cơ hội, thẩm định khoản đầu tư từ IPAAM khi có yêu cầu.