VNDirect là một trong những công ty chứng khoán có dịch vụ uy tín nhất trên thị trường.

  • Tổng tài sản: > 100.000 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu: > 3.800 tỷ đồng
  • Top 2: Thị phần môi giới HNX
  • Top 4: Thị phần môi giới HOSE

Sứ mệnh VNDirect

Mang kiến thức đầu tư tới mọi người dân Việt Nam, từ đó giúp khách hàng thiết lập con đường sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư.

VNDirect hướng tới việc xây dựng mối quan hệ đồng hành với nhà đầu tư để giúp nhà đầu tư có nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng, phù hợp với nhu cầu tài chính cá nhân.