Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư được xây dựng trên nền tảng đội ngũ quản lý đầu tư: 

     Tận tâm chính trực – Tri thức nghề nghiệp cao – Thái độ tích cực

Lợi ích đối với nhà đầu tư

  • Dịch vụ phù hợp được thiết kế riêng: Nhà đầu tư được tư vấn để lựa chọn dịch vụ quản lý tài sản phù hợp với đặc điểm nguồn vốn, kỳ hạn đầu tư, mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của mình.
  • Quản lý đầu tư chuyên nghiệp: IPAAM cung cấp dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp với các chuyên gia vê quản trị rủi ro, xây dựng chính sách đầu tư, phân bổ tài sản và quản lý đầu tư. Dịch vụ được tính phí theo hiệu quả quản lý đầu tư để các nhà quản lý danh mục đầu tư quan tâm đến thành công của khách hàng. 
  • Tiết kiệm thời gian, nguồn lực: Nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian và nguồn lực cho việc phải thường xuyên phân tích nghiên cứu, tìm kiếm lựa chọn cơ hội đầu tư, quản lý danh mục đầu tư.

Triết lý đầu tư trong Quản lý tài sản

Sức mạnh tổng hợp trong quản lý đầu tư kết hợp cùng VNDirect