Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM)

Ra đời từ năm 2008, IPAAM hiện là công ty quản lý quỹ 100% thuộc sở hữu của VNDirect. IPAAM cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng của VNDirect.

 Giá trị của IPAAM

  • Công nghệ: IPAAM và VNDirect có thế mạnh công nghệ đi đầu thị trường, giúp hỗ trợ tối đa hoạt động phân tích, theo dõi, quản lý đầu tư và quản trị rủi ro trong đầu tư. Chúng tôi sở hữu nền tảng quản lý tài sản giúp nhà đầu tư giao dịch các loại hình tài sản đầu tư (bao gồm chứng chỉ quỹ) trực tuyến thuận lợi, an toàn và nhanh chóng.
  • Con người: Chúng tôi sở hữu đội ngũ chuyên gia quản lý đầu tư chuyên nghiệp, chính trực, tận tâm. Từng cá nhân đều có kinh nghiệm chuyên sâu trong quản lý tài sản với nhiều năm làm việc tại các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Chúng tôi luôn đặt nguyên tắc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp là yếu tố quan trọng hàng đầu khi xây dựng hệ thống đánh giá tuân thủ và kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo sự minh bạch và chất lượng trong các sản phẩm dịch vụ cung cấp cấp tới các nhà đầu tư. Với tổng cộng hơn 80 năm kinh nghiệm quản lý đầu tư của đội ngũ, chúng tôi tự tin đem lại cho nhà đầu tư giá trị gia tăng từ các sản phẩm dịch vụ mà Công ty cung cấp.
  • Chuỗi giá trị: Nằm trong chuỗi giá trị của VNDirect, IPAAM thừa hưởng mạng lưới khách hàng đa dạng để có được mối quan hệ vững chắc và sự am hiểu về hoạt động của các công ty đầu tư tiềm năng, từ đó không chỉ đánh giá chọn lọc đầu tư hiệu quả mà còn kết nối các cơ hội đầu tư tiềm năng, các đối tác chiến lược và nhà đầu tư. Với tôn chỉ hoạt động lấy khách hàng làm trung tâm, chúng tôi xây dựng các sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhà đầu tư về đảm bảo khả năng thanh toán và nhu cầu tích sản dài hạn.

 Sứ mệnh

Trở thành công ty quản lý quỹ tin cậy nhất cho nhà đầu tư lựa chọn khi hướng tới mục đích an tâm đầu tư