DCASH FUND – QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VNDBF

  • DCASH Fund là hình thức quỹ đầu tư do nhiều nhà đầu tư góp vốn vào một tài khoản chung được lưu ký tại Ngân hàng BIDV.
  • Công ty quản lý quỹ sẽ quản lý tài khoản chung của quỹ DCASH để đầu tư vào rổ các tài sản có thu nhập cố định gồm trái phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và các tài sản có lãi suất cố định khác nhằm đem lại lãi suất hấp dẫn cho nhà đầu tư.
  • Khi nhà đầu tư có nhu cầu rút tiền, nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ DCASH để nhận lại tiền và lợi nhuận. Công ty quản lý quỹ cam kết đảm bảo thanh khoản của DCASH.

Mã giao dịch: VNDBF
Chính thức giao dịch từ: 16/07/2019

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI CỦA DCASH

LỢI NHUẬN CAO

Lãi suất lên đến 5,5% – 6,0% không cố định kỳ hạn

VỐN MUA LINH HOẠT

Tham gia đầu tư chỉ từ 1 triệu đồng tới không giới hạn

THANH KHOẢN NHANH

Giao dịch ONLINE HÀNG NGÀY

PHÍ ƯU ĐÃI

Miễn phí mua và bán

NỘP – RÚT KHÔNG GIỚI HẠN

Không giới hạn số lần  và số tiền giao dịch. Rút không mất lãi đã tích lũy

DCASH ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU?

DCASH đầu tư vào các loại tài sản có thu nhập cố định

  • Trái phiếu niêm yết và chuẩn bị niêm yết: Trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp hàng đầu, có đánh giá tín dụng tốt, lãi suất vượt trội
  • Chứng chỉ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng: Lãi suất hấp dẫn
  • Tiền gửi tại các ngân hàng thương mai: Lãi suất cạnh tranh

Phân bổ tài sản của DCASH tại ngày 31/12/2020

DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP

  • Dcash như một Tài khoản tiền linh hoạt, lợi nhuận tốt hơn nhiều lãi suất không kỳ hạn của ngân hàng.
  • Doanh nghiệp thể đút thêm tiền vào (mua chứng chỉ Dcash Fund) hoặc rút tiền ra (bán chứng chỉ Dcash Fund) hàng ngày với số tiền bất kỳ, tùy theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

Minh họa lợi nhuận cho khách hàng doanh nghiệp

  • DCASH cho lợi nhuận vượt trội gửi tiết kiệm và không chịu rủi ro mất lãi nếu rút sớm trước hạn như gửi tiết kiệm.
  • Doanh nghiệp luôn thu được lợi nhuận bằng mức lợi nhuận của DCASH, bất kể thời gian đầu tư.

DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Dcash như tiết kiệm linh hoạt, lợi nhuận tốt, thể đút thêm hàng ngày với bất cứ số tiền nhỏ lớn thể rút ra bất cứ khi nào bạn cần.

Minh họa lợi nhuận cho nhà đầu tư cá nhân