Quy định về giao dịch Quỹ mở

Quỹ  VNDAF VNDBF
Giá trị mua tối thiểu Tối thiểu 1,000,000 đồng Tối thiểu 1,000,000 đồng
Số lượng bán tối thiểu Không áp dụng Không áp dụng
Ngày giao dịch Thứ Năm hàng tuần (Ngày T) Thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần (Ngày T)
Thời gian nhận lệnh cuối cùng tại đại lý phân phối 10:30 giờ ngày T-1 14:45 giờ ngày T-1
Tài khoản ngân hàng -Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND
– Số tài khoản: 122.10.00.255.6668
– Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành
– Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VNDAF
Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND
Số tài khoản: 122.11.00.236.6666
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành
Nội dung: [Họ tên nhà đầu tư] [Số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua Quy VNDBF.

Hướng dẫn mua chứng chỉ quỹ

Hướng dẫn Ghi chú
Bước 1 Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Mua, gửi cho Đại lý phân phối.
Hoặc
Đặt lệnh mua online: TẠI ĐÂY
Trước giờ đóng sổ lệnh ngày T-1
Bước 2 Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát Trước 17:00 giờ ngày T-1
Nhà đầu tư có thể chuyển tiền bằng các hình thức sau:
1. Thanh toán từ tài khoản chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT.
2. Chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng BIDV
Bước 3 Kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ được hiện thị trên tài khoản chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T)

Hướng dẫn bán chứng chỉ quỹ

Hướng dẫn Ghi chú
Bước 1 Điền thông tin vào phiếu Đăng ký Bán, gửi cho Đại lý phân phối.
Hoặc
Đặt lệnh bán online: TẠI ĐÂY
Trước giờ đóng sổ lệnh ngày T-1
Bước 2 Kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ được hiện thị trên tài khoản chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T)
Bước 3 Nhận chuyển khoản tiền bán Chứng chỉ quỹ Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch