DCASH FUND – Quỹ đầu tư trái phiếu VND

Quỹ đầu tư trái phiếu VND là quỹ mở chuyên đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam có uy tín và có chất lượng tín dụng cao, tiền gửi ngân hàng, giấy tờ có giá.

Mã giao dịch: VNDBF
Chính thức giao dịch từ: 16/07/2019

Lợi ích vượt trội của Quỹ VNDBF

LỢI NHUẬN CAO

Lãi suất lên đến 6,5% không cố định kỳ hạn

VỐN MUA NHỎ

Tham gia đầu tư với số vốn tối thiểu 1.000.000đ

THANH KHOẢN NHANH

Giao dịch ONLINE HÀNG NGÀY

PHÍ ƯU ĐÃI

Miễn phí mua và bán

NỘP – RÚT KHÔNG GIỚI HẠN

Không giới hạn số lần  và số tiền giao dịch. Rút không mất lãi đã tích lũy

Lợi nhuận kì vọng theo thời gian

Với mức 6.5%/năm, thì lợi nhuận kỳ vọng theo thời gian là:

Ghi chú:

  • Nhà đầu tư cá nhân phải chịu thuế bán 0,1% khi bán chứng chỉ quỹ
  • Nhà đầu tư tổ chức không phải chịu thuế bán, nhưng lợi nhuận từ quỹ sẽ tính vào thu nhập chịu Thuế TNDN của nhà đầu tư tổ chức
  • Toàn bộ quá trình đầu tư sẽ minh bạch 100%, có giám sát của ngân hàng lưu ký BIDV