VNDIRECT là một trong những công ty chứng khoán có dịch vụ uy tín nhất trên thị trường.

Tổng tài sản: 10.000 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu: 3.000 tỷ đồng
Top 2: Thị phần môi giới HNX
Top 4: Thị phần môi giới HOSE