ipaam Không có phản hồi

VNDAF: Thông báo họp Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 – lần hai

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM) xin được trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 lần thứ hai của Quỹ đầu tư chủ động VND (VNDAF), cụ thể như sau:

Thời gian: 9:00 ngày 12/5/2022

Địa điểm: Phòng họp Integrity, Tầng 15, Toà nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung chính Đại hội: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư

Thành phần tham dự: Tất cả các nhà đầu tư có tên trên Danh sách nhà đầu tư tại thời điểm chốt Danh sách dự họp ngày 28/3/2022.

Tài liệu Đại hội:

1. Thông báo mời họp Đại hội thường niên nhà đầu tư năm 2022;
2. Chương trình Đại hội thường niên nhà đầu tư năm 2022;
3. Giấy uỷ quyền tham dự đại hội
4. Báo cáo hoạt động thường niên Quỹ VNDAF năm 2021;
5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 Quỹ VNDAF;
6. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2021;
7. Tờ trình Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2022.
8. Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2022 (dự thảo).

Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại Hội, Quý Nhà Đầu tư vui lòng điền vào Giấy ủy quyền đính kèm để ủy quyền cho (i) một trong các thành viên Ban Đại Diện Quỹ hoặc (ii) Ban điều hành VNDAF hoặc (iii) người đại diện của Quý Nhà Đầu tư tham dự Đại Hội. Đối với trường hợp (i) hoặc (ii), Giấy ủy quyền vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A, Tầng 15, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội, hoặc scan và gửi email về địa chỉ support@ipa.com.vn, sau đó gửi bản gốc về VNDAF theo địa chỉ phía trên trước ngày 10/5/2022.

Rất hân hạnh đón tiếp!