Giao dịch hoán đổi sơ cấp

Lưu ý:

 • Ngày T là ngày giao dịch hoán đổi
 • 1 lô chứng chỉ quỹ tương đương với 100.000 chứng chỉ quỹ.
 • Trước 9h00 sáng ngày hoán đổi (T), IPAAM sẽ thông báo trên website về:
  • Danh mục chứng khoán cơ cấu,
  • Khoản tiền chênh lệch giữa giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF và giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu.
 • Danh mục hồ sơ hoán đổi mua/bán xem tại đây
 • Đối với giao dịch hoán đổi mua, việc thanh toán các khoản bằng tiền (nếu có) sẽ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản phong tỏa của quỹ ETF IPAAM VN100 tại Ngân hàng giám sát bằng tiền VND, chi tiết như sau:
  • Tên tài khoản: QUỸ ETF IPAAM VN100
  • Số tài khoản:
  • Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính
  • Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] chuyen cho Quy ETF IPAAM VN100