Trong lần đăng nhập lần đầu, Nhà đầu tư cần thực hiện các bước xác thực tài khoản nhằm bảo đảm tính bảo mật cho tài khoản.

Hướng dẫn xác thực tài khoản trong lần đăng nhập lần đầu.

Bước 1: Đăng nhập bằng user và password được cung cấp trong Email gửi tới nhà đầu tư đối với nhà đầu tư lần đầu đăng nhập.
Bước 2: Nhập số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD và ngày cấp.

Lưu ý: Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD giống số đã đăng ký khi mở tài khoản giao dịch CCQ.

Bước 3: Thay đổi password nhằm đảm bảo tính bảo mật của tài khoản.
Bước 4: Xác thực số điện thoại
  • Nhập số điện thoại để nhận OTP
  • Nhận OTP và nhập OTP
Bước 5: Xác thực email.
  • Nhập Email để nhận mã OTP.
  • Nhận email và nhập OTP trong email vào hệ thống.

Hướng dẫn biểu quyết trên hệ thống E-voting.

Bước 1: Danh sách các đợt bỏ phiếu Nhà đầu tư có quyền biểu quyết
Bước 2: Tiến hành biểu quyết

Tab 1: Thông tin chung 

Cung cấp thời gian bắt đầu và kết thúc của đợt bỏ phiếu.

Tab 2: Nội dung biểu quyết

Chi tiết các nội dung cần lấy ý kiến của nhà đầu tư.

Tab 3: Vote 

Nhà đầu tư tiến hành biểu quyết.

Sau khi cho ý kiến các nội dung biểu quyết, Nhà đầu tư click “Bỏ phiếu” ở góc phải dưới cùng