Quy định về giao dịch Quỹ mở

Quỹ  Quỹ đầu tư chủ động VND  Quỹ đầu tư trái phiếu VND
Chương trình đầu tư Đầu tư thường Đầu tư định kỳ (SIP) Đầu tư thường
Mã giao dịch VNDAF VNDAFS004 VNDBF
Giá trị mua tối thiểu Tối thiểu 100.000 đồng Tối thiểu 100.000 đồng/tháng Tối thiểu 100.000 đồng
Thời gian đầu tư Không yêu cầu Tối thiểu 06 tháng Không yêu cầu
Số lệnh được khớp trong tháng Không quy định Một (1) lệnh/tháng, khớp cho tổng số tiền mua trong một kỳ giao dịch mà Quỹ nhận được sớm nhất trong tháng Không quy định
Thời gian nhận lệnh cuối cùng tại đại lý phân phối 14:45 giờ ngày T-1 Không cần đặt lệnh đối với khách thanh toán qua hệ thống ngân hàng. 14:45 giờ ngày T-1
Thời gian nhận tiền mua chứng chỉ quỹ  Trước 17:00 giờ ngày T-1 Trước 17:00 giờ bất kỳ ngày nào trong tháng Trước 17:00 giờ ngày T-1
Ngày giao dịch Thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần (Ngày T) Ngày giao dịch gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền giao dịch hợp lệ thanh toán mua SIP Linh Hoạt của Nhà Đầu Tư Thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần (Ngày T)
Số lượng bán tối thiểu Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng
Phí mua Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Phí bán Theo thời gian đầu tư:
– Dưới 6 tháng: 2%
– Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: 1,5%
– Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng: 1%
– Từ 24 tháng trở lên: miễn phí
Theo thời gian đầu tư:
– Dưới 12 tháng: 1,5%
– Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng: 0,5%
– Từ 24 tháng trở lên: miễn phí
-Dưới 3 tháng: 1,0%
-Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: 0,35%
-Từ 6 tháng đên dưới 9 tháng: 0,25%
-Từ 9 tháng trở lên: miễn phí
Tài khoản ngân hàng -Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND
– Số tài khoản: 122.10.00.255.6668
– Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành
– Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VNDAF
-Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND
– Số tài khoản: 122.10.00.228.4598
– Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
– Số tiền: Số tiền đăng ký mua
– Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VNDAFS004
– Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND
– Số tài khoản: 122.10.00.213.4666
– Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Hà Thành
– Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VNDBF
Chấm dứt đầu tư Nhà đầu tư bán Chứng chỉ quỹ NĐT (1) đề nghị chấm dứt chương trình; hoặc (2) không nộp tiền đúng cam kết về thời gian và/hoặc giá trị từ sáu (06) lần trở lên trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày bắt đầu tham gia theo hình thức đầu tư này; hoặc (3) Nhà đầu tư bán Chứng chỉ quỹ trong Chương trình đầu tư định kỳ Nhà đầu tư bán Chứng chỉ quỹ

Hướng dẫn mua chứng chỉ quỹ - chỉ với 3 bước

Bước Nội dung Hướng dẫn thực hiện với Đại lý phân phối VNDIRECT Lưu ý
Bước 1 Mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại Đại lý phân phối Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại VNDIRECT TẠI ĐÂY
Bước 2 Đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ §  Cách 1: Đặt lệnh mua online TẠI ĐÂY
§  Cách 2: Đặt lệnh mua trực tiếp tại văn phòng của Đại lý phân phối.
Giờ đóng sổ lệnh cho Ngày giao dịch T là 14h45 ngày (T-1), nghĩa là:
§  Lệnh đặt trước 14h45 ngày (T-1) sẽ được thực hiện giao dịch vào Ngày giao dịch T.
§  Lệnh đặt sau 14h45 ngày (T-1) sẽ được chuyển sang thực hiện vào ngày giao dịch (T+1)
Bước 3 Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ Cách 1: Chuyển tiền từ tài khoản của KH tại VNDIRECT để thanh toán tiền mua Chứng chỉ quỹ (áp dụng với KH mua online trên Bảng giá của VNDIRECT)
Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản Quỹ tại Ngân hàng lưu ký theo thông tin ở phần trên.
Việc chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ phải được thực hiện trước 17h ngày (T-1) cho các lệnh giao dịch vào Ngày T
Kết quả khớp lệnh sẽ được cập nhật và hiển thị trong tài khoản của Khách hàng tại VNDIRECT 
 

Hướng dẫn bán chứng chỉ quỹ - đơn giản chỉ cần 1 bước

Bước Nội dung Hướng dẫn thực hiện với Đại lý phân phối VNDIRECT Lưu ý
Bước 1 Đặt lệnh bán Chứng chỉ quỹ tại Đại lý phân phối §  Cách 1: Đặt lệnh bán online TẠI ĐÂY
§  Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản Quỹ tại Ngân hàng lưu ký theo thông tin ở phần trên.
Giờ đóng sổ lệnh cho Ngày giao dịch T là 14h45 ngày (T-1), nghĩa là:
§ Lệnh đặt trước 14h45 ngày (T-1) sẽ được thực hiện giao dịch vào Ngày giao dịch T.
§ Lệnh đặt sau 14h45 ngày (T-1) sẽ được chuyển sang thực hiện vào ngày giao dịch (T+1)
§ Kết quả khớp lệnh sẽ được cập nhật và hiển thị trong tài khoản của Khách hàng tại VNDIRECT
§ Tiền bán sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư theo thông tin đăng ký mở tài khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch.