Quý nhà đầu tư chưa có tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của IPAAM, xin vui lòng hoàn thành hồ sơ như bảng liệt kê dưới đây, và gửi về đại lý phân phối theo danh sách tại đây.

Nhà đầu tư cá nhân 1. Đơn Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở của IPAAM
2. Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ căn cước/ Passport
Nhà đầu tư tổ chức 1. Đơn Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở của IPAAM
2. Các tài liệu liên quan, bao gồm:

  • Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh
  • Bản sao công chứng CMND của người được ủy quyền
  • Tài liệu bổ nhiệm người được ủy quyền (sao y)
  • Nghị quyết của công ty trong việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ (sao y)
Ghi chú:

  • Đối với hồ sơ mở tài khoản của tổ chức, cần có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức và đóng dấu đầy đủ.
  • Đối với NĐT nước ngoài, trước khi đăng ký giao dịch tại Quỹ cần mở tài khoản “vốn gián tiếp” (FII). Khi tiến hành mở tài khoản tại Đại lý phân phối, NĐT nước ngoài đăng ký tài khoản FII là tài khoản nhận các khoản thanh toán từ hoạt động Giao dịch chứng chỉ quỹ và cung cấp tài liệu xác nhận tài khoản FII đã được mở tại ngân hàng thương mại cho Đại lý phân phối.
  • Với nhà đầu tư mới: MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ online trên website của VNDIRECT (link: https://www.vndirect.com.vn/)
  • Với nhà đầu tư đã có tài khoản VNDirect: MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ online trên My Account của VNDIRECT (link http://myaccount.vndirect.com.vn/)