Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ là chương trình đầu tư có hệ thống trong một khoảng thời gian, theo đó Nhà Đầu Tư sẽ thanh toán một khoản đầu tư nhất định định kỳ để mua Chứng Chỉ Quỹ. Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ phổ biến ở các quốc gia có lĩnh vực quỹ mở phát triển và thu hút được sự tham gia của nhiều Nhà Đầu Tư do những lợi ích mà chương trình đầu tư này có thể mang lại cho Nhà Đầu Tư.

Lợi ích của Chương trình đầu tư định kỳ

d5-1

Vốn đầu tư thấp

Tham gia với số vốn tối thiểu 100.000đ/tháng. Đồng thời, được giảm Phí Bán trong 24 tháng liên tục

d3

Hưởng lợi lãi kép

Thời gian đầu tư càng dài, nhà đầu tư càng tích lũy được nhiều tiền nhờ lãi sinh lãi

download (1)

Trung bình giá mua

Đầu tư định kỳ giúp nhà đầu tư mua được CCQ nhiều hơn khi giá thấp và ít hơn khi giá cao

d4

Duy trì tính kỷ luật

Giúp NĐT duy trì tính kỷ luật, đạt được mục tiêu tài chính với khoản tiền nhỏ hàng tháng

Hiệu quả thực tế

Sức mạnh của lãi kép

Tham gia chương trình đầu tư định kỳ với số tiền 1 triệu đồng/tháng

Tỷ suất lợi nhuận hàng năm Số năm đầu tư (năm)
5 10 15 20 25
5%    68,006,083  155,282,279 267,288,944  411,033,669 595,509,708
10%    77,437,072  204,844,979 414,470,346  759,368,836 1,326,833,403
15%    88,574,508  275,217,058 668,506,759  1,497,239,481 3,243,529,615
20%  101,758,208  376,095,300 1,115,699,905  3,109,651,838 8,485,286,707
25%  117,398,588  521,931,099 1,915,870,809  6,719,113,709  23,270,146,863

Quy định chung về SIP

Tần suất tham gia Hàng tháng
Giá trị đầu tư Tối thiểu 100.000 đồng/tháng.
Sản phẩm không yêu cầu cố định số tiền tham gia qua các kỳ. Nhà Đầu Tư có thể tham gia số tiền bất kỳ lớn hơn hoặc bằng số tiền tham gia tối thiểu, số tiền này có thể thay đổi theo kỳ tham gia của Nhà Đầu Tư.
Thời gian đầu tư tối thiểu 06 tháng
Ngày nhận tiền mua CCQ Bất kỳ ngày làm việc nào trong tháng
Ngày thực hiện giao dịch Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền giao dịch hợp lệ thanh toán mua SIP Linh Hoạt của Nhà Đầu Tư
Số lệnh được khớp trong tháng Một (1) lệnh/tháng, khớp cho tổng số tiền mua trong một kỳ giao dịch mà Quỹ nhận được sớm nhất trong tháng
Chấm dứt đầu tư SIP NĐT (1) đề nghị chấm dứt chương trình; hoặc (2) không nộp tiền đúng cam kết về thời gian và/hoặc giá trị từ sáu (06) lần trở lên trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày bắt đầu tham gia theo hình thức đầu tư này; hoặc (3) Nhà đầu tư bán Chứng chỉ quỹ trong Chương trình đầu tư định kỳ
Giá dịch vụ mua lại Theo thời gian đầu tư:
– Dưới 12 tháng: 1,5%
– Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng: 0,5%
– Từ 24 tháng trở lên: 0%

Hướng dẫn giao dịch SIP

Hướng dẫn Ghi chú
Bước 1 Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ Trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VND hoặc các Đại lý phân phối chính thức của quỹ
Bước 2 Điền thông tin vào phiếu Thỏa Thuận Đầu Tư Định Kỳ và gửi cho đại lý phân phố
Bước 3 Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào TK của Quỹ tại Ngân hàng giám sát Thanh toán trước 17:00 giờ các ngày trong tháng. Các hình thức thanh toán như sau:
1. Thanh toán từ tài khoản chứng khoán cơ sở tại VNDIRECT: Đặt lệnh mua mã VNDAFS004 trên Bảng giá VNDIRECT và chọn phương thức thanh toán “Từ tài khoản chứng khoán tại VNDIRECT”.
2. Chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng BIDV theo thông tin như sau:
-Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND
– Số tài khoản: 122.10.00.228.4598
– Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
– Số tiền: Số tiền đăng ký mua
– Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua VNDAFS004
Ví dụ: Nguyen Van A 021Cxxxxxx mua VNDAFS004
Bước 4 Nhận thông báo kết quả giao dịch mua Chứng chỉ quỹ Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Giao dịch (Ngày T)