GIỚI THIỆU QUỸ MỞ VNDAF

Quỹ mở VNDAF là Quỹ mở đầu tư vào thị trường cổ phiếu, theo chiến lược định sẵn. Là sản phẩm tích sản dài hạn, nắm bắt sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tài sản của Quỹ được quản lý và giám sát độc lập tại Ngân hàng lưu ký BIDV. Giao dịch chứng chỉ quỹ thực hiện qua Trung tâm lưu ký Việt Nam VSD, chịu sự giám sát của UBCKNN.

Công ty Quản lý Quỹ

IPA Asset Management (100% sở hữu của VNDIRECT)

Ngân hàng giám sát: BIDV

Đại lý phân phối: VNDIRECT

FINCORP

IPAAM

Tần suất giao dịch: thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần

Mức đầu tư tối thiểu/tối đa: 100.000 đồng/không giới hạn

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Chiến lược đầu tư của VNDAF là chủ động quản trị rủi ro nhằm đạt được lợi nhuận vượt trội so với các chỉ số VN30 và VNIndex.

 • Đầu tư vào danh mục các cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên thị trường và được các nhà đầu tư nước ngoài ưa thích.
 • Có bộ lọc tiêu chí cơ bản chặt chẽ về năng lực kinh doanh và năng lực quản trị của doanh nghiệp để loại bỏ các cổ phiếu thiếu nền tảng phát triển bền vững dài hạn, có yếu tố chu kỳ và rủi ro cao, để giảm thiểu rủi ro có đặc thù riêng của thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Nhận diện rủi ro thị trường, sử dụng công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro, đề cao kỷ luật bảo toàn vốn.

DANH MỤC ĐẦU TƯ

Phân bổ tài sản theo ngành

Tại ngày 30/06/2023

Phân bổ tài sản theo loại tài sản

Tại ngày 30/06/2023

Các chỉ số hoạt động

Tại ngày 30/06/2023

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Quỹ mở có thời gian hoạt động bao lâu?

Quỹ mở mở về thời gian hoạt động – không có thời hạn xác định

Quỹ đầu tư vào đâu, tỷ lệ cổ phiếu/trái phiếu/tiền mặt là bao nhiêu, quỹ có rủi ro không?

Quỹ VNDAF đầu tư vào thị trường chứng khoán, cụ thể là các chứng khoán thanh khoản cao, bao gồm:

 • Cổ phiếu niêm yết và chuẩn bị niêm yết và
 • Các trái phiếu niêm yết và chuẩn bị niêm yết, giấy tờ có giá khác.

Mọi hoạt động đầu tư chứng khoán đều tiềm ẩn rủi ro, tuy nhiên với Quỹ mở, hoạt động đầu tư phải tuân thủ quy trình đầu tư, yêu cầu đa dạng hóa danh mục và kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Quỹ cũng được giám sát bởi Ban đại diện quỹ, cơ quan quản lý bên ngoài là Ngân hàng giám sát và UBCKNN. Quỹ được đầu tư bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, tuân thủ kỷ luật đầu tư, có hệ thống quản trị rủi ro. Tỷ lệ cổ phiếu, tiền mặt sẽ được các chuyên gia quản lý quỹ chủ động điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thị trường tại từng thời kỳ, tạo ra lợi nhuận vượt trội hơn so với VNindex.

Lợi nhuận của quỹ mở đến từ đâu?

Lợi nhuận của quỹ mở VNDAF chủ yếu đến từ việc đầu tư vào các chứng khoán  niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm:

 • Lợi vốn từ việc tăng giá các cổ phiếu mà quỹ đang nắm giữ;
 • Cổ tức của các cổ phiếu mà quỹ nắm giữ;

Lợi nhuận của quỹ mở có luôn cao hơn lãi suất tiết kiệm không?

Quỹ mở hướng tới mục tiêu đầu tư đạt lợi nhuận trong dài hạn cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng. Tiền gửi ngân hàng có lãi suất đảm bảo vì vậy lợi nhuận là có giới hạn. Còn quỹ mở có lợi nhuận từ tăng trưởng vốn và thu nhập từ các khoản đầu tư nên lợi nhuận không có giới hạn. Tuy nhiên trong ngắn hạn, quỹ có thể có lợi nhuận cao hơn hoặc thấp hơn tiền gửi ngân hàng.

Quỹ mở có cam kết lợi nhuận không? Tôi phải làm gì nếu quỹ mở lỗ

Quỹ mở cổ phiếu không cam kết về mức lợi nhuận (theo quy định của pháp luật) Giá NAV của CCQ có thể xuống dưới giá trị nhà đầu tư mua do biến động thị trường. Tuy nhiên vì đầu tư vào quỹ mở là đầu tư với mục tiêu đạt lợi nhuận cao trong dài hạn, nên bí quyết để chấp nhận biến động thị trường là tập trung vào kết quả lâu dài thay vì các thay đổi hàng ngày.

Tính thanh khoản của quỹ mở so với các kênh đầu tư khác?

Quỹ mở VNDAF có tính thanh khoản CAO hơn so với các kênh đầu tư khác. Nhà đầu tư quỹ mở có thể rút một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư một cách dễ dàng, nhanh chóng bằng cách bán lại CCQ cho Công ty quản lý quỹ IPAAM bất cứ lúc nào. IPAAM có trách nhiệm mua lại tất cả các CCQ với giá NAV/1 ccq tại thời điểm bán trừ đi phí bán (nếu có).

Cách tính NAV của quỹ mở

Giá CCQ = (Tổng Giá trị thị trường của tài sản của Quỹ – Tổng Nợ của quỹ)/ Tổng số CCQ đang lưu hành.

Tính minh bạch của quỹ như thế nào? Có rủi ro bị rút mất tiền không?

 • Toàn bộ tiền và tài sản của quỹ được lưu giữ tại tài khoản quỹ ở Ngân hàng lưu ký là BIDV. Giá trị CCQ do Bộ phận quản trị quỹ của BIDV tính toán độc lập và khách quan.
 • Báo cáo về giá trị tài sản ròng của quỹ và giá trị CCQ được công bố vào ngày giao dịch của quỹ trên website của công ty quản lý quỹ: http://ipaam.com.vn; báo cáo lên UBCKNN và đăng tải trên website của UBCKNN.
 • Các giao dịch nộp tiền mua CCQ của KH đều thực hiện nộp trực tiếp vào tài khoản quỹ tại BIDV. Khi KH bán CCQ, tiền bán CCQ chuyển trực tiếp từ tài khoản quỹ tại BIDV về tk ngân hàngmà khách hàng đăng ký nhận tiền bán. Như vậy, không hề phát sinh giao dịch tiền mặt từ TK của quỹ với nhân viên VNDirect/IPAAM, không phát sinh rủi ro như Khách hàng lo ngại.

Có giấy tờ chứng nhận sở hữu CCQ không? Không có giấy chứng nhận thì làm sao chứng nhận khách hàng sở hữu của khách hàng nếu có khiếu kiện?

 • Giá trị NAV/CCQ thay đổi liên tục nên giá trị đầu tư của khách hàng cũng thay đổi hàng tuần, do đó không có “Giấy chứng nhận” cho Khách hàng vì Chứng nhận CCQ chỉ có thể xác nhận số lượng CCQ của khách hàng tại một thời điểm thôi. Giá trị NAV/CCQ thay đổi liên tục nên giấy chứng nhận đó không có giá trị nhiều.
 • Trong trường hợp khách hàng yêu cầu, Công ty quản lý quỹ sẵn lòng cung cấp Sao kê tài khoản CCQ tại thời điểm khách hàng yêu cầu (như Ngân hàng cung cấp Sao kê tài khoản của khách hàng).
 • Mọi giao dịch của khách hàng: tiền chuyển vào BIDV, lệnh khớp do Trung tâm lưu ký Việt Nam VSD xác nhận nên hoàn toàn có đầy đủ chứng cứ về giao dịch mua bán của khách do các bên thứ Ba xác nhận, cung cấp đầy đủ bằng chứng cho khách hàng khi khách hàng có thắc mắc.

Quỹ có trả cổ tức hàng năm không? Tỷ lệ cổ tức như thế nào?

Quỹ mở dùng tiền để đầu tư, do vậy thông thường không có chính sách trả cổ tức hàng năm mà tiền lợi nhuận của quỹ sẽ liên tục được tái đầu tư, sinh lời cho khách hàng. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu nhận tiền lợi nhuận của quỹ khi CCQ có sự tăng trưởng, khách hàng sẽ bán một phần CCQ để hiện thực hóa lợi nhuận CCQ. Nếu quỹ không tìm kiếm được các cơ hội đầu tư hiệu quả và thay đổi chính sách, quyết định trả cổ tức thì khi quyết định trả cổ tức được đưa ra, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời đến Khách hàng.

Tôi nên đầu tư vào quỹ mở trong bao lâu để có lợi nhuận cao nhất?

Theo số liệu thống kê, quỹ mở đem lại lợi nhuận cao trong dài hạn, cao hơn lãi suất tiết kiệm và lãi suất đầu tư trái phiếu. Vì thế, quỹ mở cổ phiếu có thể mang đến lợi nhuận cao hơn khi bạn có thể đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, thời gian đầu tư vào quỹ mở còn phụ thuộc vào mục tiêu tài chính của riêng bạn và số tiền bạn dự định đầu tư. Chúng tôi khuyến nghị thời gian đầu tư quỹ nên từ 5 năm trở lên.

Khách hàng có phải để một số tiền (hoặc số CCQ) duy trì tài khoản không? Có thể bán hết số CCQ trong tài khoản không?

Quỹ VNDAF không yêu cầu Số dư tối thiểu để duy trì tài khoản. Trong trường hợp Khách hàng bán hết toàn bộ CCQ, KH coi như đã lựa chọn đóng tài khoản giao dịch CCQ. Khi KH có nhu cầu đầu tư lại CCQ, đại lý phân phối sẽ tái activate tài khoản khách hàng.

Khi nào tôi nên bắt đầu đầu tư vào quỹ mở?

Lợi nhuận đầu tư từ quỹ mở đến từ sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán thông qua sức mạnh của lãi suất kép và thời gian đầu tư. Do đó, bạn nên đầu tư vào quỹ mở càng sớm càng tốt sớm ngay khi bạn xác định được mục tiêu tài chính của mình. Bạn nên đầu tư sớm nhất có thể, vì trì hoãn việc đầu tư chỉ làm gia tăng các gánh nặng cho bạn và việc đạt được các mục tiêu càng khó khăn hơn.

Bao nhiêu lâu thì được bán CCQ? Nếu khách hàng mua nhiều lần, thì phí bán CCQ sẽ được tính như thế nào?

Sau khi mua, CCQ về tài khoản được bán luôn, về thời gian là bán ngay trong PHIÊN GIAO DỊCH tiếp theo (Quỹ VNDAF giao dịch từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần). CCQ khi bán tương ứng với thời gian mua, theo nguyên tắc mua trước bán trước (first in – first out).