QUỸ MỞ LÀ GÌ?

Quỹ mở là phương tiện đầu tư tập thể cho các nhà đầu tư góp vốn vào một tài khoản chung, do Công ty quản lý chuyên nghiệp quản lý để đầu tư với cùng mục đích sinh lời trong tương lai.

ĐẶC ĐIỂM CỦA QUỸ MỞ

Quỹ được góp bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư

Được quản lý chuyên nghiệp bởi 1 công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ cam kết mua lại chứng chỉ quỹ khi nhà đầu tư có nhu cầu

Mở về: Thời hạn, Số lương nhà đầu tư, Số vốn góp

QUỸ MỞ PHÙ HỢP VỚI NHÀ ĐẦU TƯ SAU

  • Nhà đầu tư mong muốn đầu tư cho các mục tiêu tài chính dài hạn
  • Nhà đầu tư không chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm về các loại hình đầu tư tài chính
  • Nhà đầu tư bận rộn, không có thời gian theo dõi và phân tích thị trường hàng ngày
  • Nhà đầu tư muốn đa dạng hóa trong đầu tư