VNDBF – QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND 

 • VNDBF là hình thức quỹ đầu tư do nhiều nhà đầu tư góp vốn vào một tài khoản chung được lưu ký tại Ngân hàng BIDV.
 • Công ty quản lý quỹ sẽ quản lý tài khoản chung của quỹ VNDBF để đầu tư vào rổ các tài sản có thu nhập cố định gồm trái phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và các tài sản có lãi suất cố định khác nhằm đem lại lãi suất hấp dẫn cho nhà đầu tư.
 • Khi nhà đầu tư có nhu cầu rút tiền, nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ VNDBF để nhận lại tiền và lợi nhuận. Công ty quản lý quỹ cam kết đảm bảo thanh khoản của VNDBF.

Mã giao dịch: VNDBF
Chính thức giao dịch từ: 16/07/2019

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI CỦA VNDBF

LỢI NHUẬN CAO

Lãi suất lên đến 7,5% – 8,0% không cố định kỳ hạn

VỐN MUA LINH HOẠT

Tham gia đầu tư chỉ từ 100.000 đồng tới không giới hạn

THANH KHOẢN NHANH

Giao dịch ONLINE HÀNG NGÀY

NỘP – RÚT KHÔNG GIỚI HẠN

Không giới hạn số lần  và số tiền giao dịch. Rút không mất lãi đã tích lũy

VNDBF ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU?

VNDBF đầu tư vào các loại tài sản có thu nhập cố định

 • Trái phiếu niêm yết và chuẩn bị niêm yết: Trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp hàng đầu, có đánh giá tín dụng tốt, lãi suất vượt trội
 • Chứng chỉ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng: Lãi suất hấp dẫn
 • Tiền gửi tại các ngân hàng thương mai: Lãi suất cạnh tranh

Phân bổ tài sản của VNDBF tại ngày 30/06/2023

 

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DÀNH CHO AI?

Kênh đầu trái phiếu dành cho các nhà đầu nhân
Hiện nay, chỉ có các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chuyên nghiệp mới có thể tham gia đầu tư trực tiếp vào trái phiếu doanh nghiệp. VNDBF mở kênh đầu tư để nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp hấp dẫn.

Danh mục tích sản đầu tư
Với số tiền đầu tư linh hoạt từ 100.000 đồng, VNDBF là kênh phân bổ tài sản cho các danh mục an tâm tích sản tài chính của nhà đầu tư

Khách hàng quen thuộc với gửi tiết kiệm
VNDBF thay thế hoàn hảo cho sản phẩm tiết kiệm dựa vào lợi nhuận vượt trội và mức độ rủi ro thấp do đầu tư vào các tài sản cho lợi suất cố định của các tổ chức phát hành uy tín

MINH HỌA LỢI NHUẬN CỦA VNDBF

VNDBF cho lợi nhuận vượt trội gửi tiết kiệm và không chịu rủi ro nhận lãi không kỳ hạn nếu rút sớm trước hạn như gửi tiết kiệm.

(*)Lưu ý : Nhà đầu nhân phải chịu thuế bán 0.1% giá trị bán khi thực hiện bán chứng chỉ quỹ

  Nhà đầu tổ chức không phải chịu thuế bán này.

  Kỳ hạn tối ưu từ 6 tháng trở lên.

PHÍ GIAO DỊCH

Ngày hiệu lực: 05/09/2022

Phí mua

 • Miễn Phí

Phí bán

 • Dưới 3 tháng: 1.0%
 • Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: 0.35%
 • Từ 6 tháng đên dưới 9 tháng: 0.25%
 • Từ 9 tháng trở lên: miễn phí

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Quỹ mở mở về thời gian hoạt động – không có thời hạn xác định

Quỹ trái phiếu đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định (fixed income) bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu các doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao, uy tín, tiền gửi ngân hàng, giấy tờ có giá. Tỷ lệ tài sản có thu nhập cố định >= 80%.
Mọi hoạt động đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro, tuy nhiên rủi ro là RẤT THẤP với quỹ mở trái phiếu.

Lợi nhuận VNDBF đến từ:
– Lãi suất của các trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi và tài sản có thu nhập cố định khác

Lợi nhuận kỳ vọng của quỹ trái phiếu là từ 7-8%/năm

Lợi nhuận VNDBF thường cao hơn lãi suất ngân hàng vì quỹ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định với mức lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng cùng kỳ hạn.
Tuy nhiên do quỹ đầu tư vào một số trái phiếu niêm yết, giá các tài sản này phụ thuộc cung cầu thị trường nên trong ngắn hạn có thể có biến động.