ipaam Không có phản hồi

Kính gửi Quý Nhà Đầu Tư

Chúng tôi xin thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc tổ chức Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) năm 2023 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tài liệu họp Đại hội bao gồm:

1. Thông báo họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2023;
2. Tờ trình Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2023;
3. Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư các nội dung trong Tờ trình Đại hội Nhà Đầu Tư VNDAF 2023;
4. Báo cáo hoạt động thường niên Quỹ VNDAF năm 2022;
5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 Quỹ VNDAF;
6. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ VNDAF năm 2022;
7. Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2023 (dự thảo).


Nhà đầu tư vui lòng ký xác nhận vào phiếu lấy ý kiến và gửi tới địa chỉ:

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A
Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời hạn ngày gửi ý kiến trả lời (tính theo dấu bưu điện): trước ngày 20/4/2023.

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ hòm thư điện tử: support@ipa.com.vn

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *