ipaam Không có phản hồi

Kính gửi Quý Nhà Đầu Tư

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM) xin được trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 lần thứ hai của Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF), cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm:

  • Thời gian: 10:00 – 12:00 Thứ Năm ngày 11/5/2023
  • Địa điểm: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội dung: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Nhà đầu tư

Thành phần tham dự: Tất cả các nhà đầu tư có tên trên Danh sách nhà đầu tư tại thời điểm chốt Danh sách dự họp ngày 22/3/2023.

Tài liệu họp:

1. Thông báo họp Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2023;
2. Chương trình Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2023;
3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động thường niên Quỹ VNDAF năm 2022;
5. Báo cáo tài chính kiểm toán Quỹ VNDAF năm 2022 ;
6. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện Quỹ VNDAF năm 2022;
7. Tờ trình Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2023;
8. Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên Quỹ VNDAF năm 2023 (dự thảo).


Đăng ký tham dự/ Ủy quyền tham dự: Trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại hội, Quý Nhà Đầu tư vui lòng điền Giấy ủy quyền đính kèm để ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong số những người sau:
(i) Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ; hoặc
(ii) Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ IPAAM; hoặc
(iii) Người đại diện của Quý Nhà Đầu tư.
Giấy ủy quyền vui lòng scan và gửi email về địa chỉ support@ipa.com.vn; sau đó gửi bản gốc về địa chỉ: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A – Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 10/5/2023.


Rất hân hạnh đón tiếp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *