ipaam Không có phản hồi

ETF IPAAM VN100: Thông báo họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023

Chúng tôi xin thông báo đến Quý nhà đầu tư về việc tổ chức Đại hội Nhà Đầu Tư thường niên Quỹ ETF IPAAM VN100 năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tài liệu họp Đại hội bao gồm:

Nhà đầu tư vui lòng in, biểu quyết, ký xác nhận vào “2. Phiếu lấy ý kiến” và gửi trước ngày 21/04/2023 (tính theo dấu bưu điện) tới địa chỉ sau:

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A

Tầng 15, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội