VỀ IPAAM

  • IPAAM  là công ty quản lý quỹ được thành lập theo giấy phép số 30/UBCK – GP do UBCKNN cấp ngày 4/3/2008, là công ty con 100% sở hữu của VNDirec kể từ tháng 1/2017.
  • IPAAM có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư.
  • IPAAM quản lý tổng tài sản hơn 1.500 tỷ đồng cho Tập đoàn IPA, VNDirect và các đối tác lớn thông qua các hình thức đa dạng như quỹ mở, danh mục đầu tư, tài khoản ủy thác.

GIÁ TRỊ CỦA IPAAM

  • Đội ngũ các chuyên gia điều hành và đầu tư chuyên nghiệp với trình độ chuyên môn cao: từng cá nhân đều có kinh nghiệm chuyên sâu trong quản lý tài sản với nhiều năm làm việc tại các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Với tổng cộng hơn 80 năm kinh nghiệm quản lý đầu tư của đội ngũ , IPAAM tự tin đem lại cho khách hàng giá trị gia tăng từ các dịch vụ mà Công ty cung cấp. Chúng tôi luôn đặt nguyên tắc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp là yếu tố quan trọng hàng đầu khi xây dựng hệ thống đánh giá tuân thủ và kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo sự minh bạch và chất lượng trong các dịch vụ chúng tôi cung cấp tới khách hàng.
  • Mạng lưới khách hàng rộng lớn: thừa hưởng mạng lưới hơn 74.000 khách hàng của VNDirect, IPAAM có mối quan hệ vững chắc và sự am hiểu về hoạt động của các công ty đầu tư tiềm năng, từ đó không chỉ đánh giá chọn lọc đầu tư hiệu quả mà còn kết nối các cơ hội đầu tư tiềm năng, các đối tác chiến lược và nhà đầu tư.
  • Thế mạnh công nghệ: IPAAM và VNDirect có nền tảng công nghệ mạnh, đi đầu thị trường, giúp hỗ trợ tối đa hoạt động phân tích, theo dõi, quản lý đầu tư và quản trị rủi ro trong đầu tư. Chúng tôi hướng tới Sự thuận lợi – An toàn – Tin cậy cho khách hàng

TẦM NHÌN

Trở thành công ty quản lý quỹ tin cậy nhất cho nhà đầu tư lựa chọn khi đầu tư vào những lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế

SỨ MỆNH

Tăng trưởng bền vững vì lợi ích của khách hàng, cổ đông và nhân viên

GIÁ TRỊ

Cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư hiệu quả nhất cho các nhà đầu tư