GIỚI THIỆU QUỸ MỞ VNDCF

Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt VND (VNDCF) là hình thức quỹ Money Market Fund (hay còn gọi là Cash Fund), là sản phẩm đầu tư linh hoạt về kỳ hạn cho nhà đầu tư có dòng tiền nhàn rỗi dưới 3 tháng. Quỹ VNDCF đầu tư vào rổ các tài sản có thu nhập cố định gồm: trái phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và các tài sản có lãi suất cố định khác nhằm đem lại lãi suất hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Tài sản của Quỹ được quản lý và giám sát độc lập tại Ngân hàng lưu ký BIDV. Giao dịch chứng chỉ quỹ thực hiện qua Trung tâm lưu ký Việt Nam VSD, chịu sự giám sát của UBCKNN.

Công ty Quản lý Quỹ

IPA Asset Management (100% sở hữu của VNDIRECT)

Ngân hàng giám sát: BIDV

Đại lý phân phối: VNDIRECT

IPAAM

Tần suất giao dịch

Thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần

Mức đầu tư tối thiểu/tối đa:

100.000 đồng/không giới hạn

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

  • Chiến lược đầu tư của Quỹ VNDCF là tìm kiếm lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư khi đầu tư các kỳ hạn ngắn thông qua việc đầu tư vào danh mục các công cụ tiền tệ và tài sản có thu nhập cố định có thanh khoản cao.
  • Tuân thủ theo quy định về danh mục đầu tư quỹ trái phiếu được quy định tại Luật Chứng khoán và Thông tư hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán số 98/2020/TT-BTC

VNDCF: SỰ THAY THẾ HOÀN HẢO CHO GỬI TIẾT KIỆM

  ĐẦU TƯ VÀO VNDCF GỬI TIẾT KIỆM
Lợi nhuận TỐT hơn lãi suất gửi tiết kiệm, đặc biệt với các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng Lợi nhuận cố định theo kỳ hạn gửi, thường rất thấp cho các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng
Mức độ rủi ro Rủi ro thấp do đầu tư vào trái phiếu niêm yết và chứng chỉ tiền gửi của các tổ chức phát hành có độ tin nhiệm cao. Rủi ro thấp, ít phải lo lắng về rủi ro khi gửi tiết kiệm
Kỳ hạn đầu tư Không giới hạn kỳ hạn đầu tư. Không bị mất lãi nếu rút sớm Có kỳ hạn cụ thể. Rút trước hạn sẽ mất lãi hoặc chỉ hưởng một phần lãi rất thấp
Linh hoạt và thanh khoản Nhà đầu tư có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không bị mất lãi, bằng cách bán lại chứng chỉ quỹ cho IPAAM với mức giá = NAV/Chứng chỉ quỹ. Có thể rút trước hạn nhưng sẽ bị mất lãi

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Quỹ mở có thời gian hoạt động bao lâu?

Quỹ mở mở về thời gian hoạt động – không có thời hạn xác định

Quỹ đầu tư vào đâu, tỷ lệ cổ phiếu/trái phiếu/tiền mặt là bao nhiêu, quỹ có rủi ro không?

Quỹ trái phiếu đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định (fixed income) bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu các doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao, uy tín, tiền gửi ngân hàng, giấy tờ có giá. Tỷ lệ tài sản có thu nhập cố định >= 80%.

Lợi nhuận của quỹ mở đến từ đâu?

Lãi suất của các trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi và tài sản có thu nhập cố định khác.

Lợi nhuận của quỹ mở có luôn cao hơn lãi suất tiết kiệm không?

Lợi nhuận VNDCF cao hơn lãi suất ngân hàng vì quỹ đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định với mức lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng cùng kỳ hạn.

Quỹ mở có cam kết lợi nhuận không? Tôi phải làm gì nếu quỹ mở lỗ

VNDCF không có cam kết. Tuy nhiên căn cứ trên danh mục đầu tư của quỹ, lãi suất đầu tư của quỹ cao hơn lãi suất tiết kiệm cùng kỳ hạn. Thời hạn của quỹ linh hoạt hơn so với gửi tiết kiệm hay đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, số tiền đầu tư cũng linh hoạt hơn.

Tôi muốn bán VNDCF thì bán như thế nào?

Công ty quản lý quỹ IPA (công ty con 100% của VNDirect) có trách nhiệm mua lại tất cả các chứng chỉ quỹ VNDCF với giá bằng giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ tại thời điểm bán.

Tôi ở xa thì mua/bán VNDCF như thế nào?

Nhân viên tư vấn ở gần nơi NĐT thường trú sẽ chủ động liên hệ và hỗ trợ NĐT hoàn thiện hợp động. Ngoài ra, tất cả các giao dịch mua bán đều có thể thực hiện online tại bảng giá hoặc app VNDIRECT.