Báo cáo NAV hàng tuần của Quỹ VNDAF

Năm 2021

Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 05.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 04.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.10.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 29.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 28.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 22.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 21.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 15.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 14.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 08.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 07.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 06.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 01.09.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 31.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 30.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 27.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 26.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 25.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 24.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 23.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 20.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 19.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 18.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 17.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 16.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 13.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 12.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 11.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 10.08.2021
Báo cáo NAV ngày giao dịch 09.08.2021

Báo cáo NAV hàng tuần của Quỹ VNDAF

Năm 2021

Báo cáo NAV tuần 42: 11.10.2021 – 17.10.2021
Báo cáo NAV tuần 41: 04.10.2021 – 10.10.2021
Báo cáo NAV tuần 40: 27.09.2021 – 03.10.2021
Báo cáo NAV tuần 39: 20.09.2021 – 26.09.2021
Báo cáo NAV tuần 38: 13.09.2021 – 19.09.2021
Báo cáo NAV tuần 37: 06.09.2021 – 12.09.2021
Báo cáo NAV tuần 36: 30.08.2021 – 05.09.2021
Báo cáo NAV tuần 35: 23.08.2021 – 29.08.2021
Báo cáo NAV tuần 34: 16.08.2021 – 22.08.2021
Báo cáo NAV tuần 33: 09.08.2021 – 15.08.2021
Báo cáo NAV tuần 32: 06.08.2021 – 08.08.2021
Báo cáo NAV tuần 31 ngày giao dịch 05.08.2021
Báo cáo NAV tuần 30 ngày giao dịch 29.07.2021
Báo cáo NAV tuần 29 ngày giao dịch 22.07.2021
Báo cáo NAV tuần 28 ngày giao dịch 15.07.2021
Báo cáo NAV tuần 27 ngày giao dịch 08.07.2021
Báo cáo NAV tuần 26 ngày giao dịch 01.07.2021
Báo cáo NAV tuần 25 ngày giao dịch 24.06.2021
Báo cáo NAV tuần 24 ngày giao dịch 17.06.2021
Báo cáo NAV tuần 23 ngày giao dịch 10.06.2021
Báo cáo NAV tuần 22 ngày giao dịch 03.06.2021
Báo cáo NAV tuần 21 ngày giao dịch 27.05.2021
Báo cáo NAV tuần 20 ngày giao dịch 20.05.2021
Báo cáo NAV tuần 19 ngày giao dịch 13.05.2021
Báo cáo NAV tuần 18 ngày giao dịch 06.05.2021
Báo cáo NAV tuần 17 ngày giao dịch 29.04.2021
Báo cáo NAV tuần 16 ngày giao dịch 22.04.2021
Báo cáo NAV tuần 15 ngày giao dịch 15.04.2021
Báo cáo NAV tuần 14 ngày giao dịch 08.04.2021
Báo cáo NAV tuần 13 ngày giao dịch 01.04.2021
Báo cáo NAV tuần 12 ngày giao dịch 25.03.2021
Báo cáo NAV tuần 11 ngày giao dịch 18.03.2021
Báo cáo NAV tuần 10 ngày giao dịch 11.03.2021
Báo cáo NAV tuần 09 ngày giao dịch 04.03.2021
Báo cáo NAV tuần 08 ngày giao dịch 25.02.2021
Báo cáo NAV tuần 07 ngày giao dịch 18.02.2021
Báo cáo NAV tuần 05 ngày giao dịch 04.02.2021
Báo cáo NAV tuần 04 ngày giao dịch 28.01.2021
Báo cáo NAV tuần 03 ngày giao dịch 21.01.2021
Báo cáo NAV tuần 02 ngày giao dịch 14.01.2021
Báo cáo NAV tuần 01 ngày giao dịch 07.01.202

Năm 2020

Báo cáo NAV tuần 53 ngày giao dịch 31.12.2020
Báo cáo NAV tuần 52 ngày giao dịch 24.12.2020
Báo cáo NAV tuần 51 ngày giao dịch 17.12.2020
Báo cáo NAV tuần 50 ngày giao dịch 10.12.2020
Báo cáo NAV tuần 49 ngày giao dịch 03.12.2020
Báo cáo NAV tuần 48 ngày giao dịch 26.11.2020
Báo cáo NAV tuần 47 ngày giao dịch 19.11.2020
Báo cáo NAV tuần 46 ngày giao dịch 12.11.2020
Báo cáo NAV tuần 45 ngày giao dịch 05.11.2020
Báo cáo NAV tuần 44 ngày giao dịch 29.10.2020
Báo cáo NAV tuần 43 ngày giao dịch 22.10.2020
Báo cáo NAV tuần 42 ngày giao dịch 15.10.2020
Báo cáo NAV tuần 41 ngày giao dịch 08.10.2020
Báo cáo NAV tuần 40 ngày giao dịch 01.10.2020
Báo cáo NAV tuần 39 ngày giao dịch 24.09.2020
Báo cáo NAV tuần 38 ngày giao dịch 17.09.2020
Báo cáo NAV tuần 37 ngày giao dịch 10.09.2020
Báo cáo NAV tuần 36 ngày giao dịch 03.09.2020
Báo cáo NAV tuần 35 ngày giao dịch 27.08.2020
Báo cáo NAV tuần 34 ngày giao dịch 20.08.2020
Báo cáo NAV tuần 33 ngày giao dịch 13.08.2020
Báo cáo NAV tuần 32 ngày giao dịch 06.08.2020
Báo cáo NAV tuần 31 ngày giao dịch 30.07.2020
Báo cáo NAV tuần 30 ngày giao dịch 23.07.2020
Báo cáo NAV tuần 29 ngày giao dịch 16.07.2020
Báo cáo NAV tuần 28 ngày giao dịch 09.07.2020
Báo cáo NAV tuần 27 ngày giao dịch 02.07.2020
Báo cáo NAV tuần 26 ngày giao dịch 25.06.2020
Báo cáo NAV tuần 25 ngày giao dịch 18.06.2020
Báo cáo NAV tuần 24 ngày giao dịch 11.06.2020
Báo cáo NAV tuần 23 ngày giao dịch 04.06.2020
Báo cáo NAV tuần 22 ngày giao dịch 28.05.2020
Báo cáo NAV tuần 21 ngày giao dịch 21.05.2020
Báo cáo NAV tuần 20 ngày giao dịch 14.05.2020
Báo cáo NAV tuần 19 ngày giao dịch 07.05.2020
Báo cáo NAV tuần 18 ngày giao dịch 04.05.2020
Báo cáo NAV tuần 17 ngày giao dịch 23.04.2020
Báo cáo NAV tuần 16 ngày giao dịch 16.04.2020
Báo cáo NAV tuần 15 ngày giao dịch 09.04.2020
Báo cáo NAV tuần 13 ngày giao dịch 26.03.2020
Báo cáo NAV tuần 12 ngày giao dịch 19.03.2020
Báo cáo NAV tuần 11 ngày giao dịch 12.03.2020
Báo cáo NAV tuần 10 ngày giao dịch 05.03.2020
Báo cáo NAV tuần 9 ngày giao dịch 27.02.2020
Báo cáo NAV tuần 8 ngày giao dịch 20.02.2020
Báo cáo NAV tuần 7 ngày giao dịch 13.02.2020
Báo cáo NAV tuần 6 ngày giao dịch 06.02.2020
Báo cáo NAV tuần 5 ngày giao dịch 30.01.2020
Báo cáo NAV tuần 3 ngày giao dịch 16.01.2020
Báo cáo NAV tuần 2 ngày giao dịch 09.01.2020
Báo cáo NAV tuần 1 ngày giao dịch 02.01.2020

Năm 2019

Báo cáo NAV tuần 52 ngày giao dịch 26.12.2019
Báo cáo NAV tuần 51 ngày giao dịch 19.12.2019
Báo cáo NAV tuần 50 ngày giao dịch 12.12.2019
Báo cáo NAV tuần 49 ngày giao dịch 05.12.2019
Báo cáo NAV tuần 48 ngày giao dịch 28.11.2019
Báo cáo NAV tuần 47 ngày giao dịch 21.11.2019
Báo cáo NAV tuần 46 ngày giao dịch 14.11.2019
Báo cáo NAV tuần 45 ngày giao dịch 07.11.2019
Báo cáo NAV tuần 44 ngày giao dịch 31.10.2019
Báo cáo NAV tuần 43 ngày giao dịch 24.10.2019
Báo cáo NAV tuần 42 ngày giao dịch 17.10.2019
Báo cáo NAV tuần 41 ngày giao dịch 10.10.2019
Báo cáo NAV tuần 40 ngày giao dịch 03.10.2019
Báo cáo NAV tuần 39 ngày giao dịch 26.09.2019
Báo cáo NAV tuần 38 ngày giao dịch 19.09.2019
Báo cáo NAV tuần 37 ngày giao dịch 12.09.2019
Báo cáo NAV tuần 36 ngày giao dịch 05.09.2019
Báo cáo NAV tuần 35 ngày giao dịch 29.08.2019
Báo cáo NAV tuần 34 ngày giao dịch 22.08.2019
Báo cáo NAV tuần 33 ngày giao dịch 15.08.2019
Báo cáo NAV tuần 32 ngày giao dịch 08.08.2019
Báo cáo NAV tuần 31 ngày giao dịch 01.08.2019
Báo cáo NAV tuần 30 ngày giao dịch 25.07.2019
Báo cáo NAV tuần 29 ngày giao dịch 18.07.2019
Báo cáo NAV tuần 28 ngày giao dịch 11.07.2019
Báo cáo NAV tuần 27 ngày giao dịch 04.07.2019
Báo cáo NAV tuần 26 ngày giao dịch 27.06.2019
Báo cáo NAV tuần 25 ngày giao dịch 20.06.2019
Báo cáo NAV tuần 24 ngày giao dịch 13.06.2019
Báo cáo NAV tuần 23 ngày giao dịch 06.06.2019
Báo cáo NAV tuần 22 ngày giao dịch 30.05.2019
Báo cáo NAV tuần 21 ngày giao dịch 23.05.2019
Báo cáo NAV tuần 20 ngày giao dịch 16.05.2019
Báo cáo NAV tuần 19 ngày giao dịch 09.05.2019
Báo cáo NAV tuần 18 ngày giao dịch 02.05.2019
Báo cáo NAV tuần 17 ngày giao dịch 25.04.2019
Báo cáo NAV tuần 16 ngày giao dịch 18.04.2019
Báo cáo NAV tuần 15 ngày giao dịch 11.04.2019
Báo cáo NAV tuần 14 ngày giao dịch 04.04.2019
Báo cáo NAV tuần 13 ngày giao dịch 28.03.2019
Báo cáo NAV tuần 12 ngày giao dịch 21.03.2019
Báo cáo NAV tuần 11 ngày giao dịch 14.03.2019
Báo cáo NAV tuần 10 ngày giao dịch 07.03.2019
Báo cáo NAV tuần 09 ngày giao dịch 28.02.2019
Báo cáo NAV tuần 08 ngày giao dịch 21.02.2019
Báo cáo NAV tuần 07 ngày giao dịch 14.02.2019
Báo cáo NAV tuần 05 ngày giao dịch 31.01.2019
Báo cáo NAV tuần 04 ngày giao dịch 24.01.2019
Báo cáo NAV tuần 03 ngày giao dịch 17.01.2019
Báo cáo NAV tuần 02 ngày giao dịch 10.01.2019
Báo cáo NAV tuần 01 ngày giao dịch 03.01.2019

Năm 2018

Báo cáo NAV tuần 50 ngày giao dịch 27.12.2018
Báo cáo NAV tuần 49 ngày giao dịch 20.12.2018
Báo cáo NAV tuần 48 ngày giao dịch 13.12.2018
Báo cáo NAV tuần 47 ngày giao dịch 06.12.2018
Báo cáo NAV tuần 46 ngày giao dịch 29.11.2018
Báo cáo NAV tuần 45 ngày giao dịch 22.11.2018
Báo cáo NAV tuần 44 ngày giao dịch 15.11.2018
Báo cáo NAV tuần 43 ngày giao dịch 08.11.2018
Báo cáo NAV tuần 42 ngày giao dịch 01.11.2018
Báo cáo NAV tuần 41 ngày giao dịch 25.10.2018
Báo cáo NAV tuần 40 ngày giao dịch 18.10.2018
Báo cáo NAV tuần 39 ngày giao dịch 11.10.2018
Báo cáo NAV tuần 38 ngày giao dịch 04.10.2018
Báo cáo NAV tuần 37 ngày giao dịch 27.09.2018
Báo cáo NAV tuần 36 ngày giao dịch 20.09.2018
Báo cáo NAV tuần 35 ngày giao dịch 13.09.2018
Báo cáo NAV tuần 34 ngày giao dịch 06.09.2018
Báo cáo NAV tuần 33 ngày giao dịch 30.08.2018
Báo cáo NAV tuần 32 ngày giao dịch 23.08.2018
Báo cáo NAV tuần 31 ngày giao dịch 16.08.2018
Báo cáo NAV tuần 30 ngày giao dịch 09.08.2018
Báo cáo NAV tuần 29 ngày giao dịch 02.08.2018
Báo cáo NAV tuần 28 ngày giao dịch 26.07.2018
Báo cáo NAV tuần 27 ngày giao dịch 19.07.2018
Báo cáo NAV tuần 26 ngày giao dịch 12.07.2018
Báo cáo NAV tuần 25 ngày giao dịch 05.07.2018
Báo cáo NAV tuần 24 ngày giao dịch 28.06.2018
Báo cáo NAV tuần 23 ngày giao dịch 21.06.2018
Báo cáo NAV tuần 22 ngày giao dịch 14.06.2018
Báo cáo NAV tuần 21 ngày giao dịch 07.06.2018
Báo cáo NAV tuần 20 ngày giao dịch 31.05.2018
Báo cáo NAV tuần 19 ngày giao dịch 24.05.2018
Báo cáo NAV tuần 18 ngày giao dịch 17.05.2018
Báo cáo NAV tuần 17 ngày giao dịch 10.05.2018
Báo cáo NAV tuần 16 ngày giao dịch 03.05.2018
Báo cáo NAV tuần 15 ngày giao dịch 26.04.2018
Báo cáo NAV tuần 14 ngày giao dịch 19.04.2018
Báo cáo NAV tuần 13 ngày giao dịch 12.04.2018
Báo cáo NAV tuần 12 ngày giao dịch 05.04.2018
Báo cáo NAV tuần 11 ngày giao dịch 29.03.2018
Báo cáo NAV tuần 10 ngày giao dịch 22.03.2018
Báo cáo NAV tuần 09 ngày giao dịch 15.03.2018
Báo cáo NAV tuần 08 ngày giao dịch 08.03.2018
Báo cáo NAV tuần 07 ngày giao dịch 01.03.2018
Báo cáo NAV tuần 06 ngày giao dịch 22.02.2018
Báo cáo NAV tuần 05 ngày giao dịch 15.02.2018
Báo cáo NAV tuần 04 ngày giao dịch 08.02.2018
Báo cáo NAV tuần 03 ngày giao dịch 01.02.2018
Báo cáo NAV tuần 02 ngày giao dịch 25.01.2018
Báo cáo NAV tuần 01 ngày giao dịch 18.01.2018

Báo cáo tháng của Quỹ VNDAF