Cách thức đầu tư vào quỹ mở

 • Các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đều có thể đầu tư vào quỹ
 • Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản giao dịch tại Đại lý Phân phối để mua chứng chỉ quỹ lần đầu
 • Giá trị giao dịch đăng ký mua lần đầu tối thiểu: 1 triệu đồng
 • Ngày Giao Dịch: Chứng chỉ Quỹ VNDAF được giao dịch 1 lần/tuần vào ngày thứ Năm hàng tuần [Ngày T]
 • Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh: 10h30 sáng ngày làm việc gần nhất trước Ngày Giao Dịch [Ngày (T-1)]. Như vậy, nhà đầu tư cần đặt lệnh cho Đại lý Phân phối trước 10h30 ngày thứ Tư cho Ngày Giao Dịch của tuần đó.

Đối với nhà đầu tư lần đầu tiên mua Chứng chỉ quỹ

  1. Nhà đầu tư cá nhân
  Tài liệu cần chuẩn bị: Bạn chỉ cần mang theo CMND


2. Nhà đầu tư tổ chức
Tài liệu cần chuẩn bị
 • Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh
 • Bản sao công chứng CMND của người được ủy quyền
 • Tài liệu bổ nhiệm người được ủy quyền:Bản sao công chứng Nghị quyết của công ty trong việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ
 • Bản sao công chứng Nghị quyết của công ty trong việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ
 • Danh sách cá nhân sở hữu trực tiếp từ 5% trở lên vốn điều lệ của công ty đầu tư vào quỹ

Hướng dẫn nộp tiền mua chứng chỉ quỹ vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng lưu ký

 • Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND
 • Số tài khoản: 12211006688885
 • Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung thanh toán: [Ho ten nha dau tu]_[Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở] Mua Quỹ VNDAF

  1. Thời gian nộp tiền mua chứng chỉ quỹ cho đợt IPO : từ ngày 27/11/2017 đến hết ngày 18/12/2017
  2. Số tiền đặt mua
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ
 • Phí Phát hành trong giai đoạn IPO: 1% trên tổng mệnh giá trị chứng chỉ quỹ đặt mua
 • Số lượng chứng chỉ quỹ đặt mua tối thiểu: 100 chứng chỉ quỹ
 • Số tiền nộp tối thiểu khi mua 100 chứng chỉ quỹ = 1.010.000 đồng (bao gồm Phí phát hành)
 • Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A muốn mua 500 chứng chỉ quỹ, số tiền ông Nguyễn Văn A phải nộp là = 500 * 10.000* (1+ Phí phát hành) = 5.050.000 đồng.
  3. Cách thức nộp tiền mua chứng chỉ quỹ
 • Chuyển khoản
 • Nộp tiền tại ngân hàng giám sát hoặc thông qua ngân hàng trung gian.

Đối với Nhà đầu tư mua Chứng chỉ những lần tiếp theo

Bước 1: Điền "Phiếu Lệnh Mua Chứng Chỉ Quỹ Mở" được cung cấp tại các địa điểm phân phối
Bước 2: Chuyển tiền thanh toán số tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát


Khi nhà đầu tư muốn bán Chứng chỉ quỹ

Chỉ cần Điền "Phiếu Lệnh Bán Chứng Chỉ Quỹ Mở" được cung cấp tại các địa điểm phân phối.